Beleidsplan 2022-2024

Stichting Zeilen van Vrijheid

Bestuursleden:

Veronika Mutsei (voorzitter)

Irina Sheftel (penningmeester)

Zmicier Zaleznicenka (secretaris)

 1. Visie en missie

 1. Visie en missie

Stichting Zeilen van Vrijheid is een humanitaire organisatie die is ontstaan ​​in de nasleep van de invasie van Oekraïne in februari 2022 door Rusland. De Stichting stuurt ambulances en andere speciaal vervoer, medicijnen, medische hulpmiddelen en andere humanitaire hulp, aan Oekraïne. Onze aanpak:


 • Behoeften van Oekraïners rechtstreeks horen - Stichting Zeilen van Vrijheid staat voortdurend in contact met partners in Oekraïne, waaronder lokale charitatieve instellingen, zorginstellingen en vrijwilligers. Deze contacten geven inzicht in de middelen die op locatie nodig zijn.


 • Benodigdheden inzamelen - De Stichting gebruikt donaties om speciale vervoer (voornamelijk ambulances met medische apparatuur) aan te schaffen. De Stichting maakt ook gebruik van haar connecties met liefdadigheidsinstellingen, ziekenhuizen en leveranciers in de EU om de benodigde medicijnen, medische apparatuur en andere hulpgoederen te verzamelen die door haar Oekraïense tegenpartijen worden aangevraagd. 


 • Directe levering - Dankzij de overeenkomsten van de Stichting met de Oekraïense grenscontrole dienst hoeven onze voertuigen niet uit- en weer ingeladen te worden aan de grens. Daarom kunnen de  voertuigen en voorraden hun bestemming snel bereiken.


 • Medische en humanitaire hulp voor de toekomst - Met het oog op de toekomstige wederopbouwperiode verbinden we internationale liefdadigheidsorganisaties en stichtingen met mensen in nood. We bouwen netwerken om hulp te bieden aan de slachtoffers van de oorlog (zoals behandeling en revalidatie in Europese ziekenhuizen) en wisselen expertise uit tussen Oekraïense en EU-artsen voor het toekomstige herstel van het zorgsysteem in Oekraïne.

 1. Doelstellingen

 1. Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:    

 • Het verlenen van medische en humanitaire hulp aan Oekraïne.

 • Het verrichten van inzamelingsacties en de levering van humanitaire goederen aan de slachtoffers van de Russische agressie in Oekraïne.

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, inclusief hulp aan mensen in nood.

 1. Inkomsten

 1. Inkomsten

De inkomsten voor de Stichting kunnen we werven via: 

 • Giften en donaties van particulieren, charitatieve instellingen, fondsen en bedrijven.

 • Subsidies.

 • Schenkingen, erfstellingen en legaten

 • ‘Sponsorships’ en ‘barterdeals’: activiteiten (zoals sponsorlopen, concerten) in samenwerking met derden 

 • overige verkrijgingen en baten

 1. Invulling van fondsenwerving

 1. Invulling van fondsenwerving

De Stichting voert fondsenwervende activiteiten uit, zowel offline (concerten, kunst tentoonstellingen, inzamelingsacties of liefdadigheidsverkoop) als online (crowdfunding).

Samenwerking met diverse charitatieve instellingen, fondsen en bedrijven is belangrijk om meer impact te maken. Daarom is het gericht verbreden van contacten en relaties belangrijk alsmede het geven van interviews bij diverse media om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne in het algemeen en de doelen waar de stichting voor staat. Samenwerkende bedrijven en instellingen kunnen vermeld worden op de website en sociale media van de Stichting, indien gewenst.

 1. Beheer van het vermogen

 1. Beheer van het vermogen

 • Vaste kostenstructuur

  • Administratieve kosten: o.a. bankkosten, boekhouding, notaris

  • ICT kosten: website, software

  • Huur opslagruimte

 

 • Variabele kosten

  • Kosten verbonden aan het kopen van ambulances en andere speciaal vervoer, inclusief directe kosten en administratieve kosten

  • Kosten van technische controle en onderhoud van de auto’s voor vertrek naar Oekraïne

  • Kosten verbonden aan het vervoer van de auto’s naar Oekraïne, zoals brandstofkosten en reiskosten van vrijwilligers

  • Kosten verbonden aan het kopen van medische apparatuur, medische benodigheden en hulpgoederen (o.a. medicijnen, hygiëneproducten, baby- en kinderartikelen, voedsel, fietsen)

  • Kosten verbonden aan het vervoer van medische apparatuur, medische benodigheden en hulpgoederen naar Oekraïne 

  • Kosten verbonden aan de reiskosten (met indien nodig speciaal medisch vervoer) van patiënten uit Oekraïne die behandeling en revalidatie ondergaan in Europese ziekenhuizen

  • Kosten verbonden aan het organiseren van acties en evenementen, zoals: locatiehuur, drukwerk, reiskosten

  • Marketing kosten: reclame voor sociale media, inhuren sociale media marketeer

6. Beloning bestuursleden en vrijwilligers

6. Beloning bestuursleden en vrijwilligers

Stichting Zeilen van Vrijheid is een volledig non-profit organisatie. Bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers van de organisatie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

7.  Besteding van het vermogen

7.  Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed in overeenstemming met de doelstellingen van Stichting Zeilen van Vrijheid. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten zullen worden gebruikt voor het bereiken van de bovengenoemde doelstellingen.

 

De Stichting krijgt hulpverzoeken van zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in Oekraïne, of andere liefdadigheidsinstellingen die hulp leveren aan Oekraïne. Het bestuur evalueert het verzoek ten opzichte van de missie  en doelen van de Stichting. We schatten het budget in  en maken een dekkingsplan (wanneer nodig is, samen met eventuele partner(s)). Vervolgens worden fondsenwerving activiteiten gepland en uitgevoerd.

 

Bij het doneren van geld hebben sponsors de mogelijkheid om aan te geven voor welke van onze huidige projecten het geld zal worden gebruikt. Wanneer de schenker geen specifieke doel heeft aangegeven, wordt het geld toegekend aan het project meet de hoogste prioriteit.

8. Bevordering van Stichting Zeilen van Vrijheid

8. Bevordering van Stichting Zeilen van Vrijheid

Om onze doelen te bereiken, moeten we meer supporters in Nederland en Europa aantrekken door een herkenbaar merk te creëren.

 • We gebruiken gerichte reclame voor sociale media

 • We organiseren evenementen

 • We organiseren fondsenvereniging samen met andere stichtingen en fondsen

 • We maken van merchandise voor Stichting Zeilen van Vrijheid

9. ANBI status

9. ANBI status

Stichting Zeilen van Vrijheid is voornemens om in aanmerking te komen voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor de donateurs hun giften gedeeltelijk kunnen aftrekken van hun belastbare inkomsten. Ook hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Het beleid van het bestuur is erop gericht om de ANBI status te behouden.

10. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegevens

10. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Zeilen van Vrijheid is een stichting als rechtsvorm en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te  Amsterdam onder nummer: 85736619 als Stichting Zeilen van Vrijheid, adres: Lentestraat 11, 1109 AS Amsterdam. 


Het voorzitterschap is in handen van Veronika Mutsei, met adres: Lentestraat 11, 1109 AS Amsterdam.


Jaarverslagen en nieuwsbrieven zullen worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload.

Stichting Zeilen van Vrijheid — The Sails of Freedom Foundation

Registered in the Dutch Chamber of Commerce | KvK 85736619, RSIN 863723780

Lentestraat 11, 1109AS Amsterdam

Aid for Ukraine that makes an impact
info@zeilenvanvrijheid.nl
Legal entity in the USA: Sails of Freedom Inc. Legal address: 3 Silver Beech Rd., Staten Island, NY 10304
© 2022 Zeilen Van Vrijheid. All rights reserved.

Stichting Zeilen van Vrijheid — “The Sails of Freedom Foundation”

Registered in the Dutch Chamber of Commerce | KvK 85736619, RSIN 863723780

Lentestraat 11, 1109AS Amsterdam

Aid for Ukraine that makes an impact
info@zeilenvanvrijheid.nl
Legal entity in the USA: Sails of Freedom Inc. Legal address: 3 Silver Beech Rd., Staten Island, NY 10304

© 2022 Zeilen Van Vrijheid. All rights reserved.

Stichting Zeilen van Vrijheid — “The Sails of Freedom Foundation”

Registered in the Dutch Chamber of Commerce

KvK 85736619, RSIN 863723780

Lentestraat 11, 1109AS Amsterdam

Aid for Ukraine that makes an impact
info@zeilenvanvrijheid.nl
Legal entity in the USA: Sails of Freedom Inc. Legal address: 3 Silver Beech Rd., Staten Island, NY 10304

© 2022 Zeilen Van Vrijheid. All rights reserved.